მაგალითად 7 არხი

   დამრგვალება 0.01
min. 1, max. 1499