მაგალითად მაგთისატი

   დამრგვალება 0.01
min. 1, max. 200
 
 
გადახდის დარეგისტრირება