მაგალითად გლობალსელი

   დამრგვალება 0.01
min. 0, max. 2000