მაგალითად Smartivi and PersonalID

   დამრგვალება 0.01
min. 1, max. 100
 
 
გადახდის დარეგისტრირება