დამრგვალება 0.01
min. 0.31, max. 200
 
 
გადახდის დარეგისტრირება