მაგალითად კრისტალბეთი

   დამრგვალება 0.01
min. 0.31, max. 200