მაგალითად payon.ge

   დამრგვალება 0.01
min. 0, max. 2000
 
 
გადახდის დარეგისტრირება