ონლაინ ტოტალიზატორები და კაზინოები - გადაიტანე, გადმოიტანე და გააქეშე თანხა მარტივად ერთ სივრცეში

transfer money

გადაიტანე და გადმოიტანე
თანხა მარტივად და
კომფორტულად

exchange

გადაიტანე საბანკო ანგარიშზე მოგებული თანხა ფარულად

id card

გააქეშე მოგებული
თანხა პირადობის
მოწმობით (eID ბარათით)

incognito

eთამაშე სადაც გსურს,
ვისაც გსურს,
ფარულად, მარტივად