საბანკო ანგარიშიდან თქვენი eMoney საფულის შესავსებად, გთხოვთ აირჩიოთ სასურველი საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები

აირჩიეთ ბანკი

ვალუტა

მიმღები

დანიშნულება

საბანკო ანგარიში

SWIFT code

ლიბერთი ბანკი
☑  სწრაფი გადახდის აპარატებიდან
☑  ბანკის სალაროდან
☑  ოპერატორის დახმარებით
☑  მობილ ბანკით
☑  ინტერნეტ ბანკით
თიბისი ბანკი 
☑  სწრაფი გადახდის აპარატებიდან
☑  ოპერატორის დახმარებით
☑  ინტერნეტ ბანკით
☑  მობილ ბანკით
ვითიბი ბანკი
☑  სწრაფი გადახდის აპარატებიდან
☑  ბანკის სალაროდან
☑  ოპერატორის დახმარებით
ტერა ბანკი
☑  ბანკის სალაროდან
☑  ოპერატორის დახმარებით
☑  ინტერნეტ ბანკით
სილქ როუდ ბანკი 
☑  ბანკის სალაროდან
☑  ოპერატორის დახმარებით
ბანკი ქართუ
☑  ბანკის სალაროდან
☑  ოპერატორის დახმარებით
პროკრედიტ ბანკი 
☑  სწრაფი გადახდის აპარატებიდან
☑  ბანკის სალაროდან(მალე)
☑  ოპერატორის დახმარებით(მალე)
☑  ინტერნეტ ბანკით(მალე)
სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.