საბანკო ანგარიშიდან თქვენი eMoney საფულის შესავსებად, გთხოვთ აირჩიოთ სასურველი საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები

აირჩიეთ ბანკი

ვალუტა

მიმღები

დანიშნულება

საბანკო ანგარიში

SWIFT code

ლიბერთი ბანკი
☑  სწრაფი გადახდის აპარატებიდან
☑  ბანკის სალაროდან
☑  ოპერატორის დახმარებით
☑  მობილ ბანკით
☑  ინტერნეტ ბანკით
თიბისი ბანკი 
☑  სწრაფი გადახდის აპარატებიდან
☑  ოპერატორის დახმარებით
☑  ინტერნეტ ბანკით
☑  მობილ ბანკით
ვითიბი ბანკი
☑  სწრაფი გადახდის აპარატებიდან
☑  ბანკის სალაროდან
☑  ოპერატორის დახმარებით
ტერა ბანკი
☑  ბანკის სალაროდან
☑  ოპერატორის დახმარებით
☑  ინტერნეტ ბანკით
სილქ როუდ ბანკი 
☑  ბანკის სალაროდან
☑  ოპერატორის დახმარებით
ბანკი ქართუ
☑  ბანკის სალაროდან
☑  ოპერატორის დახმარებით
პროკრედიტ ბანკი 
☑  სწრაფი გადახდის აპარატებიდან
☑  ბანკის სალაროდან(მალე)
☑  ოპერატორის დახმარებით(მალე)
☑  ინტერნეტ ბანკით(მალე)