შეავსე შენი საფულის ბალანსი 10-ზე მეტი ბანკიდან

საბანკო ანგარიშიდან თქვენი eMoney საფულის შესავსებად, გთხოვთ აირჩიოთ სასურველი საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები

აირჩიე ბანკი

ვალუტა

მიმღები

დანიშნულება

საბანკო ანგარიში

SWIFT code

უკან