სიახლე გემბლინკ კომპანიების ანგარიშებიდან eMoney ანგარიშზე თანხის გადმოტანასთან დაკავშირებით!
გამოქვეყნებულია: 21.09.2018

გაცნობებთ, რომ 2018 წლის 21 სექტემბრიდან გემბლინგ კომპანიების ანგარიშებიდან eMoney ანგარიშზე თანხის გადატანა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ eMoney-ის ვერიფიცირებული მომხმარებლებისთვის. იმისთვის, რომ არავერიფიცირებულმა მომხმარებლებმა თანხა მიიღონ გემბლინგ კომპანიებიდან eMoney ანგარიშზე, საჭიროა გაიარონ ვერიფიკაცია.


სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.