დღეიდან თქვენ შეგიძლიათ ბითქოინ ქეშის სერვისების მისაღებად გამოიყენოთ ბითქოინ ქეშის ახალი და ძველი მისამართები
გამოქვეყნებულია: 25.01.2018

14 იანვრიდან ბითქოინ ქეშის ქსელში დაიწყო ახალი მისამართების გენერირება და eMoney-ს ქსელშიც ყველა ბითქოინ ქეშის მომხმარებელს მიენიჭებათ ახალი მისამართები, რის შემდეგაც ბითქოინ ქეშისა და ბითქოინის მისამართები განსხვავდება ერთმანეთისგან, რაც ამცირებს მომხმარებლის მიერ შეცდომის დაშვების ალბათობას.

თუმცა, ზოგიერთი კომპანია კვლავ იყენებს ძველ ფორმატს ბითქოინ ქეშის სხვადასხვა სერვისებზე, მათ შორის ვებ-გვერდი: Antpool. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მომხმარებელს მივცეთ საშუალება გამოიყენოს როგორც ძველი, ასევე ახალი მისამართები სასურველ ვებ-გვერდებზე ტრანზაქციების განსახორციელებლად და დავამატეთ ძველი მისამართის არჩევის საშუალება, რომლითაც თანხის გაგზავნა კვლავინდებურად შეგეძლებათ


სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.