ინფორმაცია 30 დეკემბრიდან 2 იანვრის ჩათვლით, საბანკო ანგარიშებზე განხორციელებული მანუალური გადარიცხვების განხორციელებასთან დაკავშირებით!
გამოქვეყნებულია: 29.12.2017

eMoney-ის გუნდი გილოცავთ ახალ წელს!

გაცნობებთ, რომ 30 დეკემბრიდან 2 იანვრის ჩათვლით, საბანკო ანგარიშებზე განხორციელებული  მანუალური გადარიცხვები (ანგარიშის ნომრით გადარიცხვა) აისახება 3 იანვარს. აღნიშნულის გამო,  eMoney-ის გუნდი გირჩევთ თანხის გადარიცხვა/ჩარიცხვა განახორციელოთ სხვა არხების მეშვეობით, მაგ: თანხის გადასარიცხად - საბანკო პროდუქტებიდან (ავტომატური ოპერაციები); თანხის ჩასარიცხად - სწრაფი ჩარიცხვის აპარატები. გთხოვთ გაითვალისწინოთ.

ვიმედოვნებთ, რომ არ შეგექმნებათ პრობლემა აღნიშნულ ოპერაციებთან დაკავშირებით.

პატივისცემით eMoney-ის გუნდი


სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.