ინფორმაცია ბითქოინის ახალი ფორკის - სეგვიტ2-ის ( Segwit2X) გამოყოფასთან დაკავშირებით!
გამოქვეყნებულია: 27.12.2017

მოგახსენებთ, რომ 2017 წლის 28 დეკემბერს იგეგმება ბითქოინის ჰარდ ფორკი, რის შედეგადაც მოხდება ახალი ფორკის - სეგვიტ2-ის ( Segwit2X) გამოყოფა. ამასთან დაკავშირებით, გაცნობებთ, რომ eMoney Segwit2X-ის (S2X) პროექტის ფარგლებში აღმოცენებულ ახალ კრიპტოვალუტას ტენიკურ მხარდაჭერას არ გაუწევს.


სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.