შეტყობინება ბითქოინების მომხმარებლებისთვის
გამოქვეყნებულია: 28.07.2017

გაცნობებთ, რომ ბითქოინზე იგეგმება რამდენიმე სახის ტექნიკური ცვლილება, რაც ითვალისწინებს ბითქოინის ბლოკის მოცულობის გაზრდას. ცვლილებები, რომელიც განხორციელდება 1 აგვისტოს, შეუსაბამოა ბითქოინის ამ დროისთვის არსებულ წესებთან და მის გააქტიურებას ქსელში არასტაბილურობის გამოწვევა შეუძლია.

31 ივლისს, საღამოს 6 საათიდან პროცესის დასრულებამდე ჩვენი მომხმარებლების უსაფრთხოებისთვის, დროებით შევაჩერებთ ბითქოინის ყიდვას, გაყიდვას, გაგზავნას და ჩარიცხვას.

eMoney -ს საფულეში არსებული ბითქოინები დაცული იქნება მიმდინარე ცვლილებების პროცესში

eMoney-ს გუნდი ბოდიშს გიხდით შეფერხებისთვის.


სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.