გაანაღდეთ FastCredit.ge-ს მიერ დამტკიცებული სესხი ლიბერთი ბანკის ბანკომატებიდან მხოლოდ თქვენი ელექტრონული (eID) პირადობის მოწმობით!
გამოქვეყნებულია: 10.03.2016
  • სესხის ასაღებად შებრძანდით FastCredit.ge-ზე
  • დააჭირეთ ღილაკს - სესხის აღება 
  • შეავსეთ განაცხადი და ბანკის ველში მიუთითეთ Liberty ბანკომატიდან თანხის გატანა

თანხის განაღდების პროცედურა:

  • ბანკომატის ეკრანზე აირჩიეთ eMoney-დან თანხის განაღდება
  • აირჩიეთ FastCredit
  • მიადეთ ბანკომატის წამკითხველს თქვენი ელექტრონული პირადობის მოწმობა ან PAY ბარათი
  • შეიყვანეთ ტელეფონის ნომერი, რომელზეც eMoney-სგან მიიღებთ SMS-ს შეტყობინებას ვერიფიკაციის კოდით
  • შეიყვანეთ მოცემული კოდი შესაბამის ველში
  • აირჩიეთ სასურველი თანხა და დააჭირეთ ღილაკს - თანხის გატანა

თუ ჯერ არ გისარგებლიათ აღნიშნული სერვისით, საკმარისია მხოლოდ ერთხელ დააფიქსიროთ თანხმობა შესაბამის დოკუმენტზე ხელის მოწერით, ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. იხილეთ ლიბერთი ბანკის უახლეოსი ბანკომატი რუკაზე


სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.