სიახლეები


დაფარეთ ან გადაავადეთ Mon.ge-ს ონლაინ სესხი ახლა უკვე eMoney.ge-დან!

იმისათვის, რომ დაფაროთ ან გადაავადოთ Mon.ge-ს სესხი:

  • eMoney.ge-ზე აირჩიეთ Mon.ge სესხის გადახდა
  • შეიყვანეთ პირადი ნომერი
  • აირჩიეთ სასურველი სერვისი : სესხის გადახდა, გადავადება ან ცნობის საფასურის გადახდა
უკან 01.03.2016