სიახლე ვიდეო თამაშების მოყვარულთათვის!
გამოქვეყნებულია: 17.02.2016

შეიძინეთ Steam-ის ვაუჩერი ახლა უკვე eMoney-დან გაუსვლელად და ითამაშეთ ათასობით თქვენი საყვარელი თამაში!

აღნიშნული სერვისით სარგებლობისთვის, აირჩიეთ ''Steam საფულის ვაუჩერი'', შეიყვანეთ ელ.ფოსტა, მიუთითეთ სასურველი თანხა და დაარეგისტრირეთ გადახდა.

გაგზავნილი თანხა Steam-ის ბალანსზე 1$, 5$ და 10$-ის ნომინალის ღირებულებით აისახება.


სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.