სიახლე eLoan-ის მომხმარებლებს!
გამოქვეყნებულია: 17.02.2016

თუ ხართ ელექტრონული პირადობის მოწმობის მფლობელი, თქვენ შეგიძლიათ გაიტანოთ eLoan-ს ონლაინ სესხის თანხა ლიბერთი ბანკის ბანკომატებიდან პლასტიკური ბარათის გარეშე!

სესხის განაცხადის შევსებისას ველში: „თანხის მიღების ადგილი“ მიუთითეთ „ლიბერთი ბანკის ბანკომატიდან eID ბარათით“

მიბრძანდით ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ბანკომატთან 24 საათის განმავლობაში, დააჭირეთ eLoan-ის შესაბამის ღილაკს და მიჰყევით ინსტრუქციას: 

  • აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი ენა
  • მიადეთ eID ბარათი ბანკომატის წამკითხველს
  • შეიყვანეთ თქვენს მიერ eLoan-ში დარეგისტრირებული მობილური ტელეფონის ნომერი, რომელზეც მიიღებთ SMS შეტყობინებას ვერიფიკაციის კოდით
  • ჩაწერეთ მოცემული კოდი შესაბამის ველში
  • აირჩიეთ ან შეიყვანეთ თქვენთვის სასურველი თანხა და დააჭირეთ ღილაკს განაღდება

იმისათვის, რომ დაბრკოლების გარეშე შეძლოთ აღნიშნული სერვისით სარგებლობა, საკმარისია, ერთჯერადად ეწვიოთ ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალს და დააფიქსიროთ თანხმობა შესაბამის დოკუმენტზე ხელის მოწერით.


სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.