სიახლეები


online ვერიფიკაცია

eMoney-ზე სტატუსი "ვერიფიცირებულის" მისაღებად აღარ არის აუცილებელი ეწვიოთ ლიბერთი ბანკის ფილიალს. სტატუსის შემოწმება უკვე ონლაინ შეგიძლიათ. იმისათვის, რომ გახდეთ "ვერიფიცირებული" მომხმარებელი, საჭიროა თქვენი საბანკო ანგარიშიდან გადმორიცხოთ ნებისმიერი ოდენობის თანხა eMoney-ს საბანკო ანგარიშზე. გადმორიცხული თანხა სრულად აისახება თქვენი eMoney საფულის ბალანსზე.

უკან 30.09.2015
-->