გაანაღდეთ ტოტალიზატორების ბალანსი საკომისიოს გარეშე
გამოქვეყნებულია: 06.07.2015

გაანაღდეთ Lasvegas-bet.com, Iveriabet.com, JokerBros.com და Crystalbet.com-ის ანგარიშებზე არსებული თანხა თქვენი ელექტრონული (eID) პირადობის მოწმობის ან PAY ბარათების გამოყენებით ლიბერთი ბანკის ბანკომატებიდან ძალიან მარტივად, 24 საათის განმავლობაში, კვლავ საკომისიოს გარეშე! თანხის განაღდების ვიდეო ინსტრუქციები იხილეთ აქ


სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.