გადაიხადეთ 10-მდე სასწავლო დაწესებულების გადასახადი eMoney-ს საშუალებით
გამოქვეყნებულია: 09.06.2015

eMoney საშუალებას გაძლევთ გადაიხადოთ სწავლის საფასური მარტივად, უსაფრთხოდ და სახლიდან გაუსვლელად! გადახდა შესაძლებელია თქვენი ელექტრონული საფულის ბალანსით, ნებისმიერიVISA/MasterCard/PAY ბარათით ან საფულეზე გადაბმული ლიბერთი ბანკის ანგარიშით. იხილეთ უნივერსიტეტების და სასწავლო დაწესებულელების ჩამონათვალი აქ.


სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.