გააგზავნეთ ან მიიღეთ ფულადი გზავნილი ლიბერთი ბანკის EASYPAY - POS ტერმინალის გამოყენებით
გამოქვეყნებულია: 05.06.2015

EASYPAY ტერმინალი საქართველოს მასშტაბით უკვე 150-მდე უბნის მარკეტშია განთავსებული. იქ, სადავ შენიშნავთ EASYPAY-ს ნიშანს, თქვენ შეგეძლებათ ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით მიიღოთ სხვადასხვა საბანკო მომსახურება: გადაიხადოთ კომუნალური გადასახადები, გაუგზავნოთ ფული მეგობარს საქართველოს ტერიტორიაზე, გაანაღდოთ ადგილობრივი ფულადი გზავნილი.


სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.