შეავსეთ eMoney ბალანსი ლიბერთი ბანკის სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებიდან
გამოქვეყნებულია: 05.06.2015

თქვენი eMoney ბალანსის შევსება უკვე ლიბერთი ბანკის სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებიდან შეგიძლიათ მომენტალურად და ყოველგვარი საკომისოს გარეშე. 
ლიბერთი ბანკის სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებით შეგიძლიათ ისარგებლოთ ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში ან სერვის ცენტრში. მოძებნეთ ლიბერთი ბანკის უახლოესი Paybox ან სერვის ცენტრი რუკაზე


სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.