გადახდის დამახსოვრების ფუნქცია
გამოქვეყნებულია: 04.03.2015

eMoney.ge-დან გადახდისას, ნებისმიერი სერვისი შეგიძლიათ დაამატოთ "ჩემს გადახდებში" და გადახდის გამეორების შემთხვევაში აღარ მოგიწევთ აბონენტის ნომრის თავიდან შეყვანა. ტრანზაქციის შესრულების შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ გაიმეოროთ გადახდა ან გადაიხადოთ მსგავსი სერვისები. ასევე, შეძლებთ ნებისმიერი ტრანზაქციის გამეორებას პირდაპირ ტრანზაქციების ისტორიიდან.


სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.