გახდი ქველმოქმედი
გამოქვეყნებულია: 17.08.2013

eMoney-ს 8 საქველმოქმედო ორგანიზაცია დაემატა
ერთად დავეხმაროთ დაავადებულ, მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს

თანხის ჩარიცხვა შესაძლებელია საქველმოქმედო ფონდების eMoney ანგარიშებზე შემდეგი არხების საშუალებით:

  • თქვენი eMoney ანგარიშიდან
  • ლიბერთი ბანკის ფილიალებიდან და სერვის ცენტრებიდან
  • სწრაფი გადახდის ტერმინალებიდან (TBC Pay, NOVA, OSMP)
  • VISA/MasterCard ბარათებით
  • Sმარტივის საშუალებით
  • მობილური სერვის ცენტრებიდან

სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.