ამუშავდა ახალი ინტერნეტ მაღაზია PAYstore
გამოქვეყნებულია: 13.06.2013

PAYstore არის Facebook-ში ჩაშენებული ინტერნეტ მაღაზია, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს პროდუქტის ან მომსახურების შეძენის, აგრეთვე მისი ინტერნეტ მაღაზიაში განთავსებისა და რეალიზაციის საშუალებას. გადააბით თქვენი eMoney საფულე PAYstore-ს და იშოპინგეთ ონლაინ eMoney ბალანსით ან ნებისმიერი VISA/MasterCard/PAY ბარათით.დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს


სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.