აქცია „0% საკომისიო ონლაინ გადახდებზე“ eMoney-ს მობილური აპლიკაციის მოხმარებლებისთვის ახალ წლამდე გაგრძელდება
გამოქვეყნებულია: 01.12.2018

გაცნობებთ, რომ აქცია „0% საკომისიო ონლაინ გადახდებზე” ექსკლუზიურად eMoney-ს მობილური აპლიკაციის მომხმარებლებისთვის გრძელდება დეკემბრის ბოლომდე, რის შემდეგაც ყველა სერვისის გადახდისას, ისევე როგორც აპლიკაციით ასევე ვებ-გვერდით, ისარგებლბლეთ ჩვეული ტარიფებით. მომდევნო წლიდან კი კვლავ სასიამოვნო სიახლეები და ახალი შემოთავაზებები გელით.

პატივისცემით eMoney-ს გუნდი.


სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.