0% საკომისიო / უფასო ონლაინ გადახდები ექსკლუზიურად eMoney-ს აპლიკაციის მომხმარებლებისთვის

 

გაცნობებთ, რომ აღნიშნული აქცია დეკემბრის ბოლომდე, რის შემდეგაც ყველა სერვისის გადახდისას, როგორც აპლიკაციით ასევე ვებ-გვერდით, ისარგებლებთ ჩვეული ტარიფებით. მომდევნი წლიდან კი კვლავ სასიამოვნო სიახლეები და ახალი შემოთავაზებები გელით.

 

eMoney მობილური აპლიკაციის მომხმარებლებს სთავაზობს, ვებ-გვერდისაგან განსხვავებულ ტარიფებს ონლაინ გადახდებზე, კერძოდ კი eMoney Mob App-ის მომხმარებლები უფასოდ შეძლებენ ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი სერვისის ონლაინ გადახდას, მათ შორის კომუნალური გადასახადები, მობილური ბალანსის შევსება, კომუნიკაცია, ინტერნეტი და სხვა (თვეში 500 ლარამდე გადახდის ქვითარზე).

 

გადაიხადეთ თვეში 500 ლარამდე ნებისმიერი ქვემოთ ჩამოთვლილი ონლაინ სერვისი ყველანაირი საკომისიოს გარეშე / 0%-ში. ხოლო თუ თქვენი გადახდები თვეში 500 ლარს აღემატება, ონლაინ სერვისების გადახდისას 500 ლარის ზემოთ ქვითარზე გავრცელდება ანალოგიური/სტანდარტული ტარიფები როგორც ვებ-გვერდის მომხმარებლებზე. სპეც საკომისიოს მისაღებად საჭიროა იყოთ ვერიფიცირებული მომხმარებელი.

 

ონლაინ სერვისების ჩამონათვალი, რომლებსაც საკომისიოს გარეშე ულიმიტოდ გადაიხდით:

 

ონლაინ სერვისების ჩამონათვალი, რომლებსაც საკომისიოს გარეშე / 0%-ში თვეში ჯამურად 500 ლარამდე გადაიხდით, აღნიშნული ლიმიტის გადაჭარბების შემთხვევაში კი სტანდარტული ტარიფი იმოქმედებს:

 

გაითვალისწინეთ, აპლიკაციაში სერვისის გადახდისას 0%-იანი საკომისიოს ვიზუალურად გამოტანა და ჩვენება ხორციელდება გადახდის დროს.

იხილეთ ვიზუალურად განხილულ მაგალითზე:

თქვენ იხდით თელასის გადასახადს 150 ლარს (ამ თვეში თქვენი გადასახადები სხვადასხვა ონლაის სერვისზე, რომელზეც უპროცენტო საკომისიო არის დაწესებული არ აჭარბებს 500 ლარს, არ აჭარბებს 500 ლარს), თანხის შეტანისას აპლიკაცია საკომისიოს ველში გიჩვენებთ სტანდარტულ საკომიოს, თუმცა გადახდაზე დაჭერის შემდეგ, სანამ ამოირჩევთ გადახდის მეთოდს, გამოგიჩნდებათ რეალურად გადასახადი თანხა - 150ლარი ყველანაირი საკომისიოს გარეშე. იხილეთ ქვემოთ:

 

 

 

 

გადმოწერეთ eMoney-ის მობილური აპლიკაცია და გადაიხადეთ სერვისების საფასური საკომისიოს გარეშე: 
 

 Google Play    App Store

 

 

გაითვალისწინეთ!

eMoney პასუხისმგებლობას იტოვებს მომხმარებლის მიერ ზემოთ მოცემული გადახდების ნებისმიერი ფორმით სათავისოდ გამოყენების შემთხვევაში მობილური აპლიკაციის მფლობელს ცალმხრივად შეუწყვიტოს eMoney მობილური აპლიკაციით შეღავათიანი პირობებით სარგებლობა. მომხმარებელი თავისმხრივ ვალდებულია eMoney მობილური აპლიკაციით გამოყენებული ყველა გადახდა განახორციელოს კეთილსინდისიერად eMoney მიერ დადგენილი წესების უპირატესი გათვალისწინებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში მომხმარებელს დაეკისრება პასუხისმგებლობა იმ მოცულობით რა მოცულობითაც მისმა მართლსაწინააღმდეგო ქმედაბამ კომპანიას მიაყენა ზიანი.

 

ჩამოტვირთეთ eMoney მობილური აპლიკაციის სპეც ტარიფების პირობები

 

სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.